Yeşil Ekonomi Nedir?

Yeşil ekonomi toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin arttırılması çevresel risklerin ya da ekolojik kıtlıkların azaltılması anlamındadır.

Haziran 2, 2022 - 22:04
Haziran 2, 2022 - 22:09
 0  115
Yeşil Ekonomi Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma konusunun ülkesel ve küresel ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğu gerek; Kyoto Protokolü ve gerekse Paris Sözleşmesinin benimsenmesi ve kabulü ile devletler nezdinde yerini almıştır. Bu kapsamda, gelişmiş ekonomilerin teknoloji konusunda ve enerji verimliliği bağlamında; yüksek teknolojiler ve yeşil ekonomi kavramları başat duruma geçmiştir.

Yeşil Ekonomi Nedir?

Yeşil ekonomi kelime anlamı olarak toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin arttırılması, çevresel risklerin ve ekolojik kıtlıkların azaltılması anlamına gelmektedir. En basit ifade ile yeşil ekonomi düşük karbon salınımı kaynakların etkin kullanımı ve sosyal sorumluluk gibi kavramlara sahiptir.

Yeşil ekonomi gelir, istihdam ve büyüme dengesini; kamu ve özel sektör desteğini sağlayarak karbon emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, ekosistem kayıplarının önlenmesi yoluyla sağlar. 2008 yılı sonlarında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP); yeşil ekonomiyi ''Gelecek nesilleri önemli çevre risklerine ve ekolojik kıtlıklara maruz bırakmadan uzun vadede insanların refahını artıracak; mal ve hizmetlerin üretilmesi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili ekonomik etkinlikler sistemi'' olarak tanımlamaktadır.

UNEP’in önderliğindeki Yeşil Ekonomi Girişiminin ana hedefi çevresel yeşillendirme ve yeşil sektörlere yapılması planlanan yatırım ve analizlerin yapılması için gereken desteği sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Diğer konular için: Enerji haberleri başlığını takip edin.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haber Gündemi Sektöre uygun haber veya makale bir işletme için son derece önemlidir. Bu nedenle firmalara ve sektörlere yönelik bilgilendirme içeriklerine daha fazla yer veriyoruz. Sektörü bilgilendirecek önemli haberleriniz varsa yazın.